Now showing items 1-1 of 1

  • Časomíra pro obhajoby projektů 

    Navrátil, Michal
    Cílem této práce je navrhnout a vyrobit ethernetový modul pro časoměrný panel obsahující hodiny a stopky, který panelu bude poskytovat síťové rozhraní a nápajet jej přes ethernet. Bylo potřeba naprogramovat operační program ...