Now showing items 1-1 of 1

  • Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu 

    Crlík, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo ...