Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání fotografií v databázi podle příkladu 

    Dobrotka, Matúš
    Táto práce se zabývá vyhledáváním fotografií v databázi podle příkladu. Práce byla vytvo\-ře\-na s cílem vyvinout aplikaci, která bude porovnávat různé přístupy vyhledávání fotografií v databázi. Jedná se o základní přístup, ...