Now showing items 1-1 of 1

  • Navigace robota s využitím diferenční GPS 

    Doležal, Jan
    Tato bakalářská práce popisuje realizaci zpřesňující metody GPS navigace, tzv. diferenční GPS, a její implementaci v podobě balíčku do Robot operating system (Robotického operačního systému - ROS). V balíčku bylo využito ...