Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro statistické vyhodnocení koevolučních algoritmů 

    Urban, Daniel
    V této bakalářské práci se nachází teoretický základ, který nás seznámí s evolučními algoritmy, genetickým programováním, koevolučními algoritmy a metodami pro jejich statistické vyhodnocení. Dále se tato práce zabývá ...