Now showing items 1-1 of 1

  • Forenzní optický komparátor otisků prstů 

    Dvořák, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která nahrazuje funkci forenzního optického komparátoru. Jsou zde popsány základní vlastnosti otisků prstů a jejich význačné body, které slouží k rozpoznávání ...