Now showing items 1-1 of 1

  • Klient pro zobrazování informací z informačního systému FIT 

    Pelikán, Jakub
    Cílem bakalářské práce je vytvořit grafickou aplikaci v programovacím jazyce Python 3, která bude studentům Fakulty informačních technologií VUT v Brně přehledně zobrazovat informace o zapsaných předmětech a automaticky ...