Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - online 

    Fabčinová, Dominika
    Práca rozoberá jednotlivé kroky postupu vytvárania máp z OpenStreetMap dát. Skúma nástroje, pomocou ktorých tieto kroky môžu byť realizované. Hodnotí ich varianty s cieľom vybrať vhodnú pre použitie v následnej implementácii. ...