Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL 

    Fajčík, Martin
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ...