Now showing items 1-1 of 1

  • Shlukování slov podle významu 

    Haljuk, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou podobností slov. Popisuje návrh a implementaci systému, který vyhledává nejpodobnější slova a určuje sémantickou podobnost vět. Systém využívá model Word2Vec z knihovny GenSim . ...