Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace DNA sekvence 

    Heczková, Petra
    Práce se zabývá klasifikací DNA sekvencí. V první části jsou shrnuty informace o existujících metodách a jejich vlastnostech. V druhé části je popsána implementace a experimenty. Průměrná sensitivita metody byla 65% a ...