Now showing items 1-1 of 1

  • Generování validačních schémat pro XML 

    Hložek, Bohuslav
    Projekt se zabývá analýzou XML LMF slovníku. Je tvořeno schéma pro schematron a XML s popisem hodnot atributů. Projekt je zpracován v jazyce Python 3.4.