Now showing items 1-1 of 1

  • Pokrytím řízené testování vícevláknových programů 

    Lietavcová, Zuzana
    Tato práce se zabývá problematikou hledání chyb ve vícevláknových programech pomocí techniky pokrytím řízeného testování, jak je chápáno ve studovaném nástroji Maple. Testování se se skládá ze dvou fází. V první fázi se ...