Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce cesty v obrazu z kamery 

    Šedo, Jan
    Bakalářská práce se zabývá hledáním cesty v obraze z kamery. Obsahuje přehled v současnosti používaných metod v této oblasti a jejich nejčastější využití, stručný úvod do zpracování obrazu a k aplikačnímu rámci ROS. Dále ...
  • Navigace robota s využitím diferenční GPS 

    Doležal, Jan
    Tato bakalářská práce popisuje realizaci zpřesňující metody GPS navigace, tzv. diferenční GPS, a její implementaci v podobě balíčku do Robot operating system (Robotického operačního systému - ROS). V balíčku bylo využito ...