Now showing items 1-10 of 10

 • Čtečka Braillova písma na mobilním zařízení 

  Krušina, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí a překladem Braillova písma ze snímků pořízených kamerou mobilního telefonu. Práce nejprve obsahuje popis možných řešení této problematiky a detaily ohledně jejich výsledků. Dále ...
 • Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone 

  Richter, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení na měření vzdálenosti pomocí ozvěny. Zaměřuje se na testování komponent zařízení a výběr signálu s vhodnými parametry pro měření. První částí práce je vyhodnocení ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implemetace metody, která na základě radarového signálu umožní průběžný odhad vzdálenosti. V první části jsou popsány principy fungování radaru. Dále jsou uvdeny postupy, které slouží ...
 • Nákupní rádce pro Android 

  Eliáš, Vladimír
  Tato práce se zabývá studií, návrhem a implementací mobilní aplikace pro inteligentní telefony s operačním systémem Android na skenování čárových kódů a následnou komunikací s databází. Také popisuje postup při vytváření ...
 • Pořizování HDR obrazu ze sekvence snímků 

  Volek, Patrik
  Tato práce pojednáva o problematice skládaní sekvence snímků s nízkým dynamickým rozsahem (LDR) a různou expozicí do jedné snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Vypracovaný program umožňuje načítat sérii LDR snímek ...
 • Radarové měření rychlosti pro sportovní události 

  Radoš, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje měření rychlosti se zaměřením na sportovní události. V úvodě této práce jsou spomenuty základní principy radarů a jejich rozdělení. Poté je část práce věnovaná použitému radaru s kontinuálni ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Absolon, Marek
  Práce řeší problematiku radarového měření vzdáleností s využitím pro výuku přistávání a vzlétání ultralehkých letadel.   K řešení problematiky jsou využity radary s frekvenční modulací kontinuální vlny, tedy FMCW radary. ...
 • Skládání HDR obrazu z více snímků 

  Raszka, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkého dynamického rozsahu fotoaparátů. Tento problém je řešen metodou skládání více snímků s různou expozicí do výsledného HDR snímku. Součástí práce je také představení další ...
 • Systém pro kontrolu přístupových bodů 

  Stodůlka, Daniel
  Úkolem této práce je navrhnout a implementovat systém pro kontrolu přístupových bodů a zajistit jeho vzdálenou správu. Celý systém se skládá ze tří částí - řídícího program,webového klienta a server systému sdružujícího ...
 • Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API 

  Kalus, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API. Přenesená data jsou pro uživatele citlivá a je zde kladen důraz na autorizaci a bezpečnost. Data jsou zobrazována v ...