Now showing items 1-3 of 3

 • Implementace podpory nástroje NetEm v projektu LNST 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje emulacím sítí. Obsahuje uvedení do problematiky emulací a jiných metod experimentování. Součástí je také výpis a rozbor softwarových a hardwarových emulátorů. Zvláštní důraz je kladen na emulátor NetEm, ...
 • Modelování nových síťových architektur v OMNeT++ 

  Hykel, Tomáš
  V této práci jsou popsány principy a stav implementace vybraných nových síťových architektur. Dále je dokumentována implementace modulu Relaying and Multiplexing Task síťové architektury Recursive InterNetwork Architecture ...
 • Rekurzivní IPC síťová architektura: Analýza a modelování připojení k síti 

  Jeřábek, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou připojení nového člena k síti a začlenením této fáze do modelu Rekurzivní IPC síťové architektury (RINA) vyvíjené v simulačním prostředí OMNeT++. V této práci je obecně popsána architektura ...