Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace DNA sekvence 

    Heczková, Petra
    Práce se zabývá klasifikací DNA sekvencí. V první části jsou shrnuty informace o existujících metodách a jejich vlastnostech. V druhé části je popsána implementace a experimenty. Průměrná sensitivita metody byla 65% a ...
  • Ovladač protokolu MiWi pro Linux 

    Wolfert, Richard
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou ovladače zařízení pro Linux. Výsledný ovladač dokáže obsluhovat PAN koordinátor protokolu MiWi. Komunikace se zařízením je uživateli zpřístupněná formou socketového rozhraní. Teoretická ...