Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření podpory UNICODE pro základní GNU nástroje 

    Oprala, Ondrej
    Tato práce řeší problém chybějící podpory pro správné zpracováni Unicode vstupu v programech projektu coreutils. Podpora byla implementována pro programy cut, expand, fmt, fold, paste a unexpand. Implementace byla provedena ...