Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro sledování objektů ve videu 

    Borek, Martin
    Předložená bakalářská práce pojednává o implementaci aplikace Video Anonymizer. Tato aplikace sleduje objekty ve videu a upravuje jejich vzhled. Práce se zabývá zpracováním videa s použitím knihovny FFmpeg, kde se zaměřuje ...