Now showing items 1-5 of 5

 • Herní portál v Cloudu 

  Pečínka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou herního portálu v Cloudu navrženého pro zvoleného poskytovatele PaaS. Informuje o možnostech, jež nabízí cloudové počítání. Shrnuje výhody a nevýhody poskytovatelů PaaS. Věnuje se ...
 • Inteligentní dotazování Wikipedie pro mobilní zařízení na platformě Android 

  Kováč, Andrej
  p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; }p.ctl { font-family: "Times ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou určování sémantické podobnosti textů se zaměřením na škálovatelnost. Součástí zpracování je teoretický přehled nástrojů pro implementaci systému na testovaných datech. Testovaný korpus ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Haljuk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou podobností slov. Popisuje návrh a implementaci systému, který vyhledává nejpodobnější slova a určuje sémantickou podobnost vět. Systém využívá model Word2Vec z knihovny GenSim . ...
 • Systém pro vyhledávání a výběry relevantních článků z Wikipedie podle tématu 

  Suchý, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém, který umožní výběr tematicky zaměřených článků z Wikipedie za účelem úspory místa při jejím offline uložení. Řešení tohoto problému je dosaženo s využitím metod spadajících ...