Now showing items 1-2 of 2

  • Metriky pro detekci buffer-overflow útoků na UDP síťové služby 

    Šulák, Ladislav
    Tato práce se zabývá problematikou síťových útoků a jich detekcí v síťovém provozu. Cílem práce je navrhnout takovou sadu metrik, která popisuje síťový provoz na základě jeho chování a pomocí které jsou schopny odhalit i ...
  • Nástroj na generování polymorfních síťových útoků 

    Buchta, David
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou desktopové GUI aplikace pro generování polymorfních síťových útoků. Vytvořená aplikace implementuje několik technik pro vyhýbání se detekci. Dále umožňuje uživatelovi ...