Now showing items 1-2 of 2

  • Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL 

    Fajčík, Martin
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ...
  • Transformace popisu procesoru v jazyce CodAL do struktur SystemC 

    Ondruš, Tomáš
    Cílem této práce je vytvořit generátor simulátorů a hardwarové reprezentace aplikačne specifických procesorů v jazyce SystemC. Prvním úkolem je vytvořit zapouzdřující vrstvu kompatibilní se SystemC TLM 2.0, která zapouzdřuje ...