Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Peňáz, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. Práce popisuje metody použité při vytváření grafického intra. Zabývá se procedurálním generováním, nastavením kompilátoru ...