Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání duplicitních textů 

    Pekař, Tomáš
    Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro vyhledávání duplicitních textů. Výsledná aplikace by měla umět dokumenty indexovat a také je v indexu vyhledávat. V naší práci se zabýváme předzpracováním dokumentů, ...