Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátová komunikace v oblasti požárního sportu 

    Pelka, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem bezdrátové časomíry pro disciplíny požárního sportu. Cílem je nahradit dlouhé kabelové rozvody bezdrátovými spoji při zachování srovnatelné, nebo lepší spolehlivosti. S tím souvisí potřeba ...