Now showing items 1-1 of 1

  • Kartézské genetické programování v evolučním umění 

    Veselý, Pavel
    Tato práce se zabývá využitím kartézského genetického programování (CGP) v evolučním umění (EvoArt). Text předkládá úvod do problematiky. Dále se zaměřuje na proces návrhu, implementace a testování nové metody, jak CGP v ...