Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro import fotografií 

    Pučálka, Martin
    Cílem této práce bylo vytvořit samostatnou aplikaci pro import fotografií s funkcí pro vyhledání snímků, které se již v počítači nachází. Díky této funkci mohou být již archivované snímky při dalším importu vynechány. ...