Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie 

    Radakovič, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která má za úkol ověřit správnost algoritmu sloužícího na analýzu použitých mechanismů při tvorbě fylogenetického stromu. Aplikace umožňuje uživatelům zadat ...