Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

    Rusnák, Jakub
    Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...