Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro grafický návrh HTML5 aplikací 

    Sabovčik, František
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro grafický návrh HTML5 aplikací vykreslovaných na Canvas. Tento editor umožnuje vizuální způsobem vytvářet uživatelské rozhraní pomocí pozicování, transformace ...