Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace informací v inteligentní domácnosti 

    Sakin, Martin
    Tato práce popisuje návrh a implementaci grafické aplikace zobrazující stav inteligentní domácnosti. Aplikace běží přímo na adaptéru, který komunikuje se senzory a akčními členy. Její grafický výstup je možné zobrazit přes ...