Now showing items 1-1 of 1

  • Propojovací systém paralelních ALU pro numerickou integraci 

    Sekaninová, Michaela
    Práce se zabývá vytvořením propojovacího systému numerických integrátorů. Obsahem práce je seznámení s propojovacími sítěmi a výpočtem diferenciálních rovnic za použití Taylorovy řady. Součástí praktické části je návrh a ...