Now showing items 1-10 of 10

 • Generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib 

  Kulda, Jiří
  Cílem této práce řešené ve spolupráci se společností Red Hat Czech je navrhnout, implementovat a ověřit generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib, který efektivně vytváří dokumentaci z neokomentovaných ...
 • Interaktivní simulátor pro grafy toku dat 

  Kovařík, David
  Grafy toku dat jsou často používány při návrhu hardware. Jsou však vhodné také pro provádění hlubších analýz návrhů (např. funkční a formální verifikace). Simulátor prezentovaný v této práci vzniká jako podpůrný nástroj ...
 • Konfigurace testů v projektu Apache Camel pomocí anotací 

  Karásek, Josef
  Tato práce se zabývá převodem imperativního způsobu konfigurace testů v projektu Apache Camel na deklarativní způsob v podobě anotací. Je zde představen projekt Apache Camel s důrazem na jeho komponentu sloužící k testování ...
 • Nástroj pro kontrolu dodržování UX principů 

  Kříž, Vítězslav
  Cílem této práce je vytvořit nástroj pro automatizované kontrolování správných vlastností uživatelského rozhraní. Součástí práce je seznam pravidel z prostředí GNOME, KDE a OSX, která jsou vhodná k automatické kontrole. ...
 • Nástroj pro vytváření testovacích vstupů v XML 

  Očenáš, Martin
  Cílem této bakalářské práce je představit nástroj pro generování testovacích vstupů ve formátu XML. Nástroj se u generovaného XML dokumentu zaměřuje na různé kombinace elementů, atributů a jejich hodnot. Uživatel nástroje ...
 • Překladač jazyka VHDL pro potřeby formální verifikace 

  Matyáš, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat překladač, který umožňuje převod popisu hardware z jazyka VHDL do grafové reprezentace v jazyce VAM (Variable Assignment Language). Program je určen pro potřeby ...
 • Případ užití procesu BDD v testování aplikací v PHP 

  Kudaiberdiyeva, Farida
  Bakalářská práce je zaměřena na odhalení hlavních výhod a nevýhod použití chováním řízeného vývoje softwarovými firmami jak v České Republice, tak i v zahraničí. Věnuje se odlišnostem a mezerám v tomto přístupu testování ...
 • Rozšíření podpory UNICODE pro základní GNU nástroje 

  Oprala, Ondrej
  Tato práce řeší problém chybějící podpory pro správné zpracováni Unicode vstupu v programech projektu coreutils. Podpora byla implementována pro programy cut, expand, fmt, fold, paste a unexpand. Implementace byla provedena ...
 • Testování vícevláknových programů pomocí šumu 

  Kotyz, Jan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření nástroje pro testování vícevláknových programů vytvořených v jazyce Python. Tento nástroj pro testování sleduje běh testovaného vícevláknového programu, pomocí instrumentace bajtkódu, ...
 • Využití správy verze softwaru v Linuxových kontejnerech 

  Růžička, Adam
  Cílem této práce je analyzovat požadavky a navrhnout řešení pro využití projektu s otevřeným zdrojovým kódem Katello pro správu softwaru nainstalovaného na obrazech aplikace Docker. Nejprve je diskutováno srovnání ...