Now showing items 1-14 of 14

 • Automaticky aktualizovaný webový portál o evropských výzkumných projektech 

  Charvát, Lucie
  Cílem práce je vytvořit webový portál umožňující uživateli vyhledávat evropské výzkumné projekty. V porovnání se stávajícími řešeními se pak specializuje na plnotextové vyhledávání v technických zprávách vydaných v rámci ...
 • Dialogový systém pro komunikaci s reálným robotem 

  Birger, Mark
  Tato práce se zabývá řešením problémů vývoje dialogového uživatelského rozhraní pro roboty. V rámci této práce byla vytvořena knihovna, určena pro rychlou implementace mluvčích dialogových rozhraní pro existující programy. ...
 • Experimentální překladač z češtiny do slovenštiny 

  Kadlec, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s metodami používanými pro automatický strojový překlad, navrhnout a implementovat systém pro překlad českých textů do slovenštiny a na závěr vyhodnotit úspěšnost vytvořeného ...
 • Formát XML pro značkování slovníků 

  Vavrečan, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním elektronických slovníků ve formátě LMF, jejich analýzou a převodem do jednotné podoby. Cílem je vytvořit systém, který díky hromadným změnám ulehčí strojové zpracování slovníků. ...
 • Generování validačních schémat pro XML 

  Hložek, Bohuslav
  Projekt se zabývá analýzou XML LMF slovníku. Je tvořeno schéma pro schematron a XML s popisem hodnot atributů. Projekt je zpracován v jazyce Python 3.4.
 • Inteligentní dotazování Wikipedie pro mobilní zařízení na platformě Android 

  Kováč, Andrej
  p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; }p.ctl { font-family: "Times ...
 • Inteligentní systém pro účast v soutěži SSCAI 

  Horázný, Václav
  V této práci se zabývám vytvořením umělé inteligence tak, aby splňovala podmínky pro uvedení do soutěže SSCAI Tournament. Obsahuje charakteristiku a herní mechaniky hry Starcraft: Brood War, popis pravidel zmíněné soutěže ...
 • Paralelní a distribuované zpracování rozsáhlých textových dat 

  Straka, Ivan
  Tato práce se zabývá distribuovanými systémy, problémy spojenými s nimi, distribucí úloh a vyvažováním zátěže. Popisuje návrh a implementaci distribuovaného systému pro zpracování rozsáhlych textových dat, jeho architekturu, ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou určování sémantické podobnosti textů se zaměřením na škálovatelnost. Součástí zpracování je teoretický přehled nástrojů pro implementaci systému na testovaných datech. Testovaný korpus ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Haljuk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou podobností slov. Popisuje návrh a implementaci systému, který vyhledává nejpodobnější slova a určuje sémantickou podobnost vět. Systém využívá model Word2Vec z knihovny GenSim . ...
 • Správa slovníkových dat ve formátu XML 

  Michalová, Romana
  Obsahem této bakalářské práce je popis systému, který umožňuje správu XML slovníků ve formátu LMF. K těmto slovníkům je možné přistupovat jak vzdáleně, tak lokálně. Slovníky jsou uloženy v XML BaseX a lze je zobrazovat, ...
 • Systém pro vyhledávání a výběry relevantních článků z Wikipedie podle tématu 

  Suchý, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém, který umožní výběr tematicky zaměřených článků z Wikipedie za účelem úspory místa při jejím offline uložení. Řešení tohoto problému je dosaženo s využitím metod spadajících ...
 • Vyhledávání duplicitních textů 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro vyhledávání duplicitních textů. Výsledná aplikace by měla umět dokumenty indexovat a také je v indexu vyhledávat. V naší práci se zabýváme předzpracováním dokumentů, ...
 • Zpěvník pro mobilní zařízení s pokročilými funkcemi 

  Komárek, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací, vydáním a propagací aplikace zpěvníku pro operační systém Android. Největší důraz je kladen na schopnost aplikace přizpůsobit texty písní tak, aby byly velmi dobře čitelné i na ...