Now showing items 1-2 of 2

  • Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů 

    Čížek, Tomáš
    Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ...
  • Problém obchodního cestujícího 

    Šůstek, Martin
    Práce se zaměřuje na úpravu známých postupů ACO a GA s ohledem na zvyšování efektivity nalézaných řešení. Jsou zde prezentovány dva nové přístupy pro řešení TSP. Pomocí jednoho z nich lze také vytvořit počáteční populaci ...