Now showing items 1-1 of 1

  • Postupná deformace 3D modelu 

    Zouhar, Marek
    Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro postupnou změnu tvaru trojrozměrného polygonálního modelu. Použité metody se inspirují zejména technikou Manual Landmarks a~využívají parametrizace objektu na kouli. Výsledkem práce ...