Now showing items 1-1 of 1

  • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku 

    Picek, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami využitelnými pro generování rostlin pro počítačovou grafiku. Nejpodrobněji je zde probraná metoda generování pomocí L-systémů. Práce popisuje jednotlivé rozšíření 0L-systémů. Pro ...