Now showing items 1-1 of 1

  • Objektově-relační mapování na platformě PHP 

    Mokruša, Petr
    Práce se zabývá problematikou objektově-relačního mapovaní na platformě PHP. První část obsahuje obecný popis technologie ORM včetně návrhových vzorů pro ni určených. V další části jsou popsány dva nejvýznamnější ORM ...