Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj na generování polymorfních síťových útoků 

    Buchta, David
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou desktopové GUI aplikace pro generování polymorfních síťových útoků. Vytvořená aplikace implementuje několik technik pro vyhýbání se detekci. Dále umožňuje uživatelovi ...