Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži 

    Mihalčin, Tomáš
    Tato bakalářská práce obsahuje teoretický základ, který nás seznámí s problémem vzniku kožního hematomu, segmentováním obrazu s využitím knihovny OpenCV a platformou operačního systému Android. V práci se dále popisuje ...
  • Detekce a rozpoznání objektů v obraze 

    Muzikářová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly ...