Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická organizace dokumentů v souborovém systému 

    Sváček, Radim
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace inteligentního organizátoru dokumentů v souborovém systému. Práce obsahuje přehled již existujících řešení a popis metod klasifikace dokumentů. Součástí je objektově ...