Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce a rozpoznání objektů v obraze 

    Muzikářová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly ...