Show simple item record

Using High-Level Synthesis for ZYNQ Platform Applications

dc.contributor.advisorFučík, Ottocs
dc.contributor.authorHusák, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:07Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHUSÁK, J. Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52270
dc.description.abstractPráce se zabývá využitím syntézy na systémové úrovni v aplikaci pro zpracování obrazu. Aplikace je určena pro platformu Xilinx ZYNQ. Komponenty v FPGA jsou popsány v jazyce C++. K implementaci bylo použito vývojové prostředí Xilinx Vivado HLS. V rámci práce byly navrženy a implementovány filtry obrazu (Sobelův, mediánový, bilaterální) a také architektura ke klasifikátoru AdaBoost pro detekci registračních značek vozidel. Jako rozšíření byla implementována komponenta pro vyhledávání začátku paketu.cs
dc.description.abstractThis work describes using High-Level Synthesis in image processing application. The application is for Xilinx ZYNQ platform. The source code of components for FPGA is written in C++ programming language. For High-Level Synthesis is used Xilinx Vivado HLS tool. In the application are designed and implemented Sobel filter, Median filter, Bilateral filter and architecture for AdaBoost classificator. The extension of this work is implemented the component for network traffic. The component finds the begin of the packet.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSyntéza na systémové úrovnics
dc.subjectXilinx Zynqcs
dc.subjectVivado Design Suitecs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectHigh-level synthesisen
dc.subjectXilinx Zynqen
dc.subjectVivado Design Suiteen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectImage Processingen
dc.titleVyužití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQcs
dc.title.alternativeUsing High-Level Synthesis for ZYNQ Platform Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:11cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:42en
sync.item.modts2020.06.23 09:54:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrábek, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Co je to datový typ bayer_8 na str. 21, a kolik různých typů by to mohlo znamenat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record