Show simple item record

Evolutionary Design for Circuit Approximation

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorDvořáček, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:09Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDVOŘÁČEK, P. Evoluční návrh pro aproximaci obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52282
dc.description.abstractV posledních letech klademe stále větší důraz na energetickou úspornost integrovaných obvodů. Můžeme vytvořit aproximační obvody, které nesplňují specifikovanou logickou funkci, a které jsou cíleně navrženy ke snížení velikosti, doby odezvy a příkonu. Tyto nepřesné obvody lze využít v mnoha aplikacích, kde lze tolerovat chyby, obzvláště v aplikacích ve zpracování signálů a obrazu, počítačové grafiky a strojového učení. Tato práce popisuje evoluční přístup k návrhu aproximačních aritmetických obvodů a dalších složitějších obvodů. Díky paralelnímu výpočtu fitness byl evoluční návrh osmibitových násobiček urychlen až 170 krát oproti standardnímu přístupu. Pomocí inkrementální evoluce byly vytvořeny různé aproximační aritmetické obvody. Vyvinuté obvody byly použity v různých typech detektorů hran.cs
dc.description.abstractIn recent years, there has been a strong need for the design of integrated  circuits showing low power consumption. It is possible to create intentionally approximate circuits which don't fully implement the specified logic behaviour, but exhibit improvements in term of area, delay and power consumption. These circuits can be used in many error resilient applications, especially in signal and image processing, computer graphics, computer vision and machine learning. This work describes an evolutionary approach to approximate design of arithmetic circuits and other more complex systems. This text presents a parallel calculation of a fitness function. The proposed method accelerated evaluation of 8-bit approximate multiplier 170 times in comparison with the common version. Evolved approximate circuits were used in different types of edge detectors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaproximacecs
dc.subjectpřibližné počítánícs
dc.subjectevoluční návrh obvodůcs
dc.subjectkartézské genetické programovánícs
dc.subjectměření chybycs
dc.subjectoptimalizace obvodůcs
dc.subjectapproximationen
dc.subjectapproximate computingen
dc.subjectevolutionary circuit designen
dc.subjectcartesian genetic programmingen
dc.subjecterror measurementen
dc.subjectcircuit optimizationen
dc.titleEvoluční návrh pro aproximaci obvodůcs
dc.title.alternativeEvolutionary Design for Circuit Approximationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:10cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:05en
sync.item.modts2020.06.23 09:58:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Můžete komentovat dobu trvání experimentu uvedeného v části 7.2, kde se uvádí ne=500000 versus dvoutýdenní běh.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record