Show simple item record

Session Monitoring and Accounting in IMS Networks

dc.contributor.advisorMatoušek, Petrcs
dc.contributor.authorKarpíšek, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:06:44Z
dc.date.available2018-10-21T17:06:44Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKARPÍŠEK, F. Monitorování a účtování spojení v sítích IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52284
dc.description.abstractTato práce popisuje protokoly používané v sítích IP Multimedia Subsystem (IMS). Zabývá se také volně dostupnými implementacemi tohoto systému. Hlavním cílem této práce je popsat návrh a implementaci nástroje pro analýzu komunikace mezi systémem a uživateli. Nástroj vyhledává a dekóduje signalizační zprávy, ze kterých získá informace o spojení, které jsou nutné pro monitorování a účtování těchto spojení. Zpracované informace jsou exportovány ve formě rozšířených záznamů NetFlow/IPFIX. Pro vytvoření sítě IMS a testovacích dat jsme využili volně dostupné ústředny Open IMS Core. Jako koncové body jsme použili rovněž volně dostupnou aplikaci IMSDroid pro operační systém Android.cs
dc.description.abstractThis thesis describes protocols used in IP Multimedia Subsystem (IMS) networks. Freely available implementations of IMS system are described. The main goal is to describe design and implementation of a tool for analyzing communication between users and IMS system. The tool seeks and decodes signaling messages. These messages are analyzed for information about sessions which are necessary for session monitoring and accounting. Final gathered information are exported in a form of extended NetFlow/IPFIX records. We used open-source Open IMS Core implementation for building IMS network and creating test data. As endpoints we used another open-source application for Android OS called IMSDroid.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLTEcs
dc.subjectIMScs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectIPFIXcs
dc.subjectNetFlowcs
dc.subjectOpen IMS Corecs
dc.subjectIMSDroidcs
dc.subjectLTEen
dc.subjectIMSen
dc.subjectSIPen
dc.subjectIPFIXen
dc.subjectNetFlowen
dc.subjectOpen IMS Coreen
dc.subjectIMSDroiden
dc.titleMonitorování a účtování spojení v sítích IMScs
dc.title.alternativeSession Monitoring and Accounting in IMS Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-08-27cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:11cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:14:24en
sync.item.modts2020.06.23 08:25:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Uvádíte, že analyzované pakety je nutné v některých případech defragmentovat. Jak řešíte ztrátu fragmentu? V čem je specifické monitorování IMS komunikace oproti jiným systémům založených na signalizaci SIP?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record