Show simple item record

Translation of C Expressions to DIMACS Format

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešcs
dc.contributor.authorGrim, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:19:50Z
dc.date.available2020-06-23T08:19:50Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGRIM, P. Převod výrazů v C do DIMACS formátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52299
dc.description.abstractTato práce se věnuje návrhu převodu výrazů zapsaných v programovacím jazyce C do formátu DIMACS a realizaci programu v jazyce C++ provádějící tento převod. V textu práce se nachází popis programovacího jazy­ka C a jeho operátorů. Dále obsahuje popis konjunktivní normální formy a popis formátu DIMACS. Následuje návrh vytvoření programu pro usku­tečnění převodu z výrazu v programovacím jazyce C do formátu DIMACS a popis realizace programu provádějící tento převod.cs
dc.description.abstractThis work focuses on proposition of transfer of the expressions entered in the C pro­gramming language into DIMACS format and creation of program in programming language C++ making this transfer. This work contains a description of the C pro­gramming language and its operators. It also con­tains a description of the conjunctive normal form and a descri­ption of the DIMACS format. Following is a proposal for a program for the transfer of expression in the C programming language to the DIMACS format and description of reali­zation of program performing this transfer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCcs
dc.subjectjazyk Ccs
dc.subjectoperátorycs
dc.subjectbitové operátorycs
dc.subjectceločíselné operátorycs
dc.subjectvýrazcs
dc.subjectvýrazy jazyka Ccs
dc.subjectpřevodcs
dc.subjectkonverzecs
dc.subjectkonjunktivní normální formacs
dc.subjectCNFcs
dc.subjectDIMACScs
dc.subjectDIMACS formát.cs
dc.subjectCen
dc.subjectC languageen
dc.subjectoperatorsen
dc.subjectbitwise operatorsen
dc.subjectinteger operatorsen
dc.subjectexpressionen
dc.subjectC expressionen
dc.subjecttransferen
dc.subjecttranslationen
dc.subjectconversionen
dc.subjectconjunctive normal formen
dc.subjectCNFen
dc.subjectDIMACSen
dc.subjectDIMACS format.en
dc.titlePřevod výrazů v C do DIMACS formátucs
dc.title.alternativeTranslation of C Expressions to DIMACS Formaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:30cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:30en
sync.item.modts2021.11.10 13:48:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeCharvát, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C Otázky u obhajoby: Zdůvodněte, proč je ze základních matematických operací vynechána implementace násobení. Naznačte její možné řešení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record