Show simple item record

Knowledge Management Support in the ALVAO System

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorPramuka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:10Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPRAMUKA, T. Podpora knowledge managementu v systému ALVAO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88577cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52318
dc.description.abstractPráce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a naimplementováno rozšíření báze znalostí  v systému ALVAO na správu znalostí a intregrace s Microsoft SharePoint .cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on knowledge management as seen in ITIL library. It includes analysis of knowledge management solutions: knowledge base in the Service Now system and actual solution of knowledge base in the ALVAO system. Furthermore, there is a design and implementation of an extension from knowledge base to knowledge management in the ALVAO system described. It has also been designed and implemented integration with the Microsoft SharePoint .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectITILcs
dc.subjectspráva znalostícs
dc.subjectbáza znalostícs
dc.subjectALVAOcs
dc.subjectService Nowcs
dc.subjectITILen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectknowledge baseen
dc.subjectALVAOen
dc.subjectService Nowen
dc.titlePodpora knowledge managementu v systému ALVAOcs
dc.title.alternativeKnowledge Management Support in the ALVAO Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:57cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88577en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:10:09en
sync.item.modts2020.06.23 10:08:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Čím přesně jste rozšířil původní řešení znalostní báze v Alvao? Jaké nové funkce Vaše řešení nabízí ve srovnání s předchozím? Odkud jste nastudoval použití znalostní báze, resp. správy znalostí, v ITIL? Proč jste nezahrnul specifické případy užití ve funkci Service Desk (a také odkud jste požadavky na Service Desk získal, když knihu Service Operation nemáte v seznamu literatury)? Jak používá Vaší znalostní bázi víceúrovňový Service Desk, kdy pracovníci první úrovně jsou zcela závislí na znalostní bázi? V kap. 5.7 "Štatistika využitia článkov" je popsán způsob sledování zobrazování jednotlivých znalostí ze znalostní báze pomocí Google Analytics protože "štatistika prístupov a jej vyhodnocovanie pomáha udržiavať bázu znalostí aktuálnu". Jak probíhá vyhodnocování statistik a jakým způsobem jsou výsledky zohledněny? Vyhodnocuje se automaticky nebo lze to takto dělat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record