Show simple item record

Vector Analysis in GIS Systems

dc.contributor.advisorHrubý, Martincs
dc.contributor.authorŽivotský, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:14:30Z
dc.date.available2020-06-23T07:14:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŽIVOTSKÝ, T. Vektorová analýza v GIS systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88350cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52319
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o geografických informačních systémech s důrazem na tzv. vektorovou analýzu. Cílem práce je vytvořit knihovnu, která implementuje vnitřní reprezentaci geografických dat a provádí nad nimi analytické operace. Práce popisuje logickou strukturu aplikace a hierarchii abstraktníchtříd. Formou pseudokódů je předveden soubor jednotlivých výpočetních operací. Práce silně vychází z geografického systému GRASS. Na tento GIS je napojitelná formou importu a exportu vektorových dat ve formátu shapefile . Koncepce ukládání vrstev je navržena pro snadnou manipulaci s daty a jejich přenositelnost.Hlavní myšlenkou aplikace je rozčlenění knihovny do jednotlivýchmodulů. Tyto moduly jsou na sobě nezávislé, zároveň však mohou využívat navzájem své funkce. Závěrem jsou předvedeny implementované vektorové analýzy a~reprezentace jejich výpočtu.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the geographic information systems   with an emphasis on so - called vector analysis . The aim of the thesis is to create a library that implements the internal representation   of geographic data and performs analytical operation over them .  The thesis describes the logical structure of the application and the hierarchy of abstract classes . In the form of pseudo -code is shown a set of individual computing operations . Work is strongly based on geographic system GRASS. This GIS is connectable through  import and export vector data in shapefile format. Concept of   storing layers is designed for ease of data manipulation and  their portability . The main idea behind the application is to split the library into individual modules . These modules are  independent , but also can benefit from each other's functions . In conclusion are demonstrated implemented vector analysis and  representation of their calculation .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGIScs
dc.subjectvektorcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectgeografickýcs
dc.subjectinformačnícs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectbodcs
dc.subjectliniecs
dc.subjectpolygoncs
dc.subjectbuffercs
dc.subjectpřekryvcs
dc.subjectsíťcs
dc.subjectGISen
dc.subjectvectoren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectgeographicen
dc.subjectinformationen
dc.subjectsystemen
dc.subjectpointen
dc.subjectlineen
dc.subjectpolygonen
dc.subjectbufferen
dc.subjectoverlayen
dc.subjectneten
dc.titleVektorová analýza v GIS systémechcs
dc.title.alternativeVector Analysis in GIS Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:16cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88350en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:31en
sync.item.modts2021.11.10 13:30:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V textu (str. 29) si stěžujete na logaritmickou složitost operací s std::map -- proč jste nepoužil std::unordered_map ? Vyjádřete se k efektivitě výrazu: (to_string(_index).length() < QUADTREE_MAX_DEPTH) .cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record