Show simple item record

Comparison of MAG and Plasma welding

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFňukalová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:03:45Z
dc.date.available2019-05-17T06:03:45Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationFŇUKALOVÁ, V. Porovnání svařování MAG a plazma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19979cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5234
dc.description.abstractFŇUKALOVÁ VERONIKA: Porovnání svařování MAG a plazma. Diplomová práce se zabývá problematikou svařování vysokopevných a otěruvzdorných materiálů metodou MAG a plazma. Na základě literární studie byla posouzena svařitelnost extrémně otěruvzdorné oceli CREUSABRO 8000. Byla navržena technologie svařování, parametry svařování a druh přídavného materiálu. Experimentálně byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky tvrdosti ve svarových spojích, tahové zkoušky, zkoušky lámavosti pro stanovení pevnostních charakteristik. Dále byla vyhodnocena makrostruktura a mikrostruktura. V diplomové práci jsou dále uvedeny i další alternativy vysokopevných a otěruvzdorných ocelí.cs
dc.description.abstractFŇUKALOVÁ VERONIKA: Comparison of MAG and plasma welding. My master´s thesis describes questions of welding of high-firmed and high-abrasion resistant steels with welding processes MAG (Metal Active Gas) and plasma. The weldability of CREUSABRO 8000 steel was passed judgement on, based on literary study of high-abrasion resistant steel question. The technology, characteristics of welding, kind of additional material were proposed. Tensile tests, brittleness tests for determination of strength characteristics and hardness tests of welding joints were implemented and analyzed experimentally. Further were analyzed macrostructure and microstructure. Other alternatives of high-firmed and abrasion resistant steels are part of my master’s thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvysokopevná ocel otěruvzdorná ocel svařování svařitelnost MAG plazmacs
dc.subjecthigh-firmed steel abrasion resistant steel welding weldability MAG plasmaen
dc.titlePorovnání svařování MAG a plazmacs
dc.title.alternativeComparison of MAG and Plasma weldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19979en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:47:45en
sync.item.modts2020.04.01 03:29:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFelix, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Odpověděla na otázky oponenta. Otázky: Závisí tvrdost jednotlivých oblastí svaru s jeho strukturou? Jakou technikou se upravují zkušební vzorky na elektronovém transmisním mikroskopu? Jak bylo optimalizováno svařování, aby nevznikl zápal? Lze upravit místo svaru zkušebního vzorku před tahovou zkouškou?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record