Show simple item record

Mapping of Road Signs Using Image Processing Methods

dc.contributor.advisorNovotný, Tomášcs
dc.contributor.authorLeško, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:30Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLEŠKO, V. Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88601cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52356
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozpoznáváním dopravního značení z videozáznamu, získávaným GPS záznamu a vložením dopravních značek s odpovídajícími GPS souřadnicemi do centrální databáze OSM. V jednotlivých kapitolách  sou postupně představené metody detekce a klasifikace obrazu, obeznámení s projektem OSM a jeho zásuvným modulem JOSM, návrh a samotná implementace výsledné aplikace a zásuvného modulu. V poslední kapitole sou představené výsledky testovaní aplikace na deseti videozáznamech. Závěr obsahuje zhodnocení práce s možnými rozšířeními.cs
dc.description.abstractThe following Bachelor's Thesis deals with traffic sign recognition in video clips, obtaining GPS records and inserting traffic sings with accurate GPS co-ordinates into OSM central database. In each of Thesis' chapters are in sequence introduced methods of image detection and classification, consecutive familiarization with OSM project and its JOSM plug-in. Afterwards there will be presented an application and an applicative plug-in design and implementation process. The final chapter is represented as the results of testing the application in 10 video clips. The conclusion contains an evaluation of the Thesis with possible extensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPočítačové viděnícs
dc.subjectRozpoznávaní dopravního značenícs
dc.subjectBarevná segmentacecs
dc.subjectDetekce a klasifikace objektu z obrazucs
dc.subjectHOGcs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectJOSMcs
dc.subjectOpenStreetMapcs
dc.subjectComputer visionen
dc.subjectTraffic sign recognitionen
dc.subjectColor segmentationen
dc.subjectObject detection and object classificationen
dc.subjectHOGen
dc.subjectSVMen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectJOSMen
dc.subjectOpenStreetMapen
dc.titleMapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazucs
dc.title.alternativeMapping of Road Signs Using Image Processing Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:59cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88601en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:01:15en
sync.item.modts2020.06.23 10:10:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrahanský, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V EU se některé dopravní značky mírně odlišují. Bral jste i tuto skutečnost v potaz? Uveďte příklady. Jakým způsobem byste řešil rozpoznávání textů ve značení (nejen velká směrová návěští, ale i doplňující texty psané drobnějším písmem pod zvolenými typy dopravních značek). Jaké rozlišení/kvalita videa (komprese) by bylo třeba, abyste rozpoznal právě doplňkové značení pod klasickými dopravními značkami?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record